Möt oss på Fastighetsenergi 2023 den 25 april!

Välkommen till en konferens mellan installatörer, innovatörer, beslutsfattare, teknikkonsulter och fastighetsägare.

Varmt välkommen att hälsa på Fidelix & Larmia i monter T:08 så berättar vi om hur vi b.la ser på att framtidssäkra byggnader, hälsar Partner Manager Niklas Hedlund & Thomas Pörtfors.

(Noterbart är att det är kostnadsfritt att besöka själva utställningen/mässdelen)

Ni erhåller -20% i rabatt på seminariedelen genom att uppge rabattkod: fidelix_20

Anmälan till konferensen eller utställningen

Fastighetsenergi

Larmia på säkerhetsutbildning i Dublin

I takt med IT-utvecklingen har sårbarheter i olika applikationer blivit ett allvarligt hot. För att kunna identifiera dessa brister och åtgärda dem innan de hinner utnyttjas av någon annan, krävs säkerhetstester där applikationen granskas på djupet.

Larmias chefsutvecklare Jerker Svenningstorp och kollegan Magnus Carbonnier Becker reste till Dublin för att delta i Global AppSec 2023. Under vecka 7 blev det varsin tvådagarskurs i ”Web application security” och ”Hacking modern web & desktop apps” och därefter en tvådagarskonferens med spännande föreläsningar inom IT-säkerhet.

Det vi framför allt fick med oss från Dublin var bra verktyg att använda oss av när vi testar våra program och webtjänster mot eventuella risker under vår utveckling. Dessa verktyg kan vi använda både manuellt och i automatiska test. Vi fick också bra förståelse för hur vi ska få in säkerhet som en naturlig del av vår nya arbetsmetodik dvs något vi kommer göra dagligen utan att det ska ta fokus från vår utveckling. Vi lyckades också i slutet av veckan hitta till Guinnessmuseet så nu vet vi hur en sådan ska smaka och hällas upp.


Jerker Svenningstorp och Magnus Carbonnier Becker

Energioptimering med hjälp av spotpriser

Efterfrågeflexibilitet inom vårt elsystem är ett hett område. Efterfrågeflexibilitet handlar om att elkunder förändrar sin elanvändning utifrån olika signaler, så som effekttoppar och timpriser.

Tillsammans med en flexibel elproduktion och möjlighet till lagring av el skapar efterfrågeflexibilitet möjligheter till ett effektivt elsystem och besparingar.

I den senaste versionen av Evo BMS finns nu som tillval en integration till el-timpriser från Nord Pool. Integrationen gör det möjligt att bl.a. styra energilagring till tidpunkter med lågt elpris och alternera mellan olika energikällor. Integrationen kan användas på SCADA- eller PLC nivå.

spotpriser

Evo Avalon W17 förnyas under skalet

Från och med Q2 kommer Avalon W17 vara bestyckad med en ny processor, närmare bestämt: Intel Bay Trail-D Celeron J1900 2.0 GHz. Vi säger därmed adjö till Intel Atom Bay Trail-I E3845 1,91GHz. En annan förändring är att vi byter lagringsmedia från Compact Flash till mSATA.

Resultat: Snabbare processor och lagringsmedia med bibehållen låg effektförbrukning!

Avveckling av 2G- och 3G-näten

Teknikskiftet från 2G och 3G har inletts. Senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten ha fasats ut. Vissa operatörer påbörjar nedsläckningen redan under 2023.

Vi vill påminna våra slutkunder och partners om att det finns en hel del modem installerade som inte är kompatibla med 4G och 5G, för både larmutskick och fjärråtkomst till PLC:er och SCADA-system, som måste åtgärdas.

Larmia tillhandahåller testad hårdvara som vi rekommenderar för utbyte. Kontakta oss via sälj- eller supportkanalen så hjälper vi er.

mast

Fastighetsautomation = Framtidsbranschen

Välkommen att besöka Inneklimatarenan på Nordbygg. Svensk Ventilation i samverkan med Svensk Automation erbjuder i monter A36:30 ett gediget seminarieprogram med intressanta talare.

Den 27 april klockan 12.40 talar vår vd Tomas Frändén om samverkan mellan fastighetens olika tekniska system som skapar förutsättningar för bästa inomhusklimat och samtidigt säkerställande av låg energianvändning och klimatpåverkan.

Läs mer

Kom och träffa oss på Nordbygg

Den 26 – 29 april är det äntligen dags för Nordbygg, en av branschens viktigaste mötesplatser.

Vi kommer att finnas på plats tillsammans med Fidelix och EcoGuard så kom gärna förbi oss i monter A30:10 så ska vi berätta om de senaste nyheterna och bjuda på mässans godaste kaffe. Passa på att se våra produkter och få nya idéer om vad våra egenutvecklade system kan skapa för mervärden. Vi har lösningar för bättre inomhusmiljöer, reducerade energikostnader, optimerad fastighetsprestanda och förenklad fastighetsdrift.

I år är det inte möjligt att anmäla sig till mässan på plats. Det är därför viktigt att du föranmäler dig digitalt för att säkra din biljett.

Lösenord: Larmianb22

Anmäl dig här

Varmt välkommen till oss på Stockholmsmässan i Älvsjö – vi ses i monter A30:10!

årets viktigaste byggmöte

Information om IT-säkerhet och ”Log4j-hålet”

Larmias olika system för byggnadsautomation kan enkelt anslutas till Internet eller andra nät på utsidan på samma sätt som vilken dator som helst. Man bör alltid tänka på IT-säkerheten när man ansluter ett lokalt system till utsidan. System som befinner sig bakom krypterade, skyddade anslutningar löper en betydligt lägre risk att utsättas för IT-säkerhetsattacker.

Larmia levererar säkra lösningar för fjärranslutning. Vi utvecklar hela tiden säkerhetsfunktionerna i våra produkter och tjänster för att möta nya och ständigt föränderliga utmaningar.

De senaste dagarna har en sårbarhet identifierats i vissa versioner av det Javabaserade Apache-biblioteket Log4j. Dessa används inte i våra produkter och detta säkerhetshot berör inte våra produkter, tjänster eller dess användning.
Kontakta oss gärna om du har några frågor

Andreas Rud
Support Manager
Telefon: 08-556 558 39
E-post: andreas.rud@larmia.se

Assemblin växer inom fastighetsautomation och BMS genom slutförande av förvärvet av Fidelix

Assemblin har slutfört förvärvet av Fidelixkoncernen, en nydanare inom installation och lösningar för klimatsmarta byggnader, efter klartecken från de finska konkurrensmyndigheterna. Förvärvet innebär att Assemblin fortsätter bygga sin ledande position inom fastighetsautomation och Building Management Systems (BMS).

Den 9 december 2020 offentliggjordes att Assemblin förvärvade Fidelix-koncernen, där även varumärkena EcoGuard, Lansen Systems och Larmia ingår. För att godkänna förvärvet krävde finska konkurrensmyndigheterna att en del av Assemblins befintliga automationsverksamhet i Finland avyttrades, för vilket avtal nu har ingåtts. Det innebär att förvärvet av Fidelix har kunnat slutföras, vilket tillför Assemblin över 360 medarbetare och en omsättning på cirka 540 MSEK på årsbasis.

– Jag är otroligt glad över att äntligen kunna välkomna Fidelix-koncernens medarbetare och kunder till Assemblin. Med Fidelix, EcoGuard, Lansen och Larmia breddar och fördjupar vi vårt erbjudande inom fastighetsautomation och stärker vår position inom detta spännande och snabbväxande område. Tillsammans tar vi en ledande position inom fastighetsautomation och BMS med en marknadsandel på 8-10 procent i Finland och Sverige, säger Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.

Fidelix-koncernen erbjuder produkter och integrationslösningar för smarta, energieffektiva byggnader, till exempel BMS och system för individuell mätning och debitering (IMD), vilket är två snabbt växande segment. Marknaden för fastighetsautomation förväntas växa med 7 procent per år, främst drivet av nya krav på energieffektivitet och klimatneutrala byggnader som möjliggörs av smarta och effektiva teknologilösningar.

– Intelligenta BMS-system bidrar till ett minskat klimatavtryck för byggnader under driftsfasen, samtidigt som inomhusklimatet för byggnadernas användare förbättras. Assemblin har under flera år byggt upp en kvalificerad automationsverksamhet, som Fidelix nu kommer att bidra till att ytterligare skala upp. Vårt gemensamma mål är glasklart – vi ska vara det ledande installationsbolaget när det gäller nya< fastighetstekniska lösningar, säger Tero Kosunen, vd och koncernchef för Fidelix.

För mer information om Fidelix-koncernen, se www.fidelix.com, www.ecoguard.se, www.larmia.se och www.lansensystems.com