Ett hållbart produktprogram med anor

Vi har under hela vår företagshistoria arbetat efter en hållbar affärsmodell. Den bygger på en vilja att ta ansvar för den påverkan företagets produktprogram har på resursförbrukning, människor och den omgivande miljön.

I ett tidigt skede drogs rikt­linjerna upp för vad som skulle styra produkt­utvecklingen mot ett cirkulärt produkt­program

  • Livslängden ska maximeras.
  • Service, reparation, renovering och återbruk ska prioriteras så länge det finns reservdelar tillgängliga
  • Utbyte mot nyare teknik ska ske först när efterfrågad funktionalitet inte kan garanteras.

Larmias 10 byggstenar för en hållbar fastighetsautomation

1. Vi ska tänka hållbarhet i varje led och i alla delar av vår verksamhet
2. Genom att ha full kontroll över alla led av utvecklings­arbetet, med all kompetens in-house, säkerställer vi ett kontinuerligt pågående hållbarhetsarbete och ett cirkulärt produkt­program
3. Vi ska prioritera reparation, renovering och återbruk före slentrianmässig ersättning med nya produkter
4. Med bakåtkompatibilitet som riktmärke för all utveckling ska vi garantera en sömlös integration mellan gammal och ny teknik
5. Uppgradering från äldre till nya system­generationer ska kunna ske utan byte av I/O-system
6. Val av komponenter ska styras av tydliga krav på lång livslängd och energieffektivitet
7. Vi ska utnyttja inbyggd intelligens för att minimera energi­för­brukningen och maximera livslängden
8. Möjlighet till återvinning ska styra valet av kapslingsmaterial
9. Samtliga våra produkter ska uppfylla kraven i Reach-förordningen och RoHS-direktivet
10. Allt utveckling­sarbete ska bedrivas utifrån ett långsiktigt livscykel­perspektiv där minsta möjliga miljöpåverkan och låga total­ostnader för kund är två primära huvudmål

Case: Rosersberg

Rosersbergs Slott utanför Sigtuna stod färdigt år 1638. Huvud­byggnaden är museum och i resten av slottet bedrivs hotell- och konferensverksamhet. Under sin drygt 380-åriga historia har slottet moderniserats och byggts om i omgångar. Runt år 2000 genomfördes en modernisering som gjorde att det gamla slottet blev en i högsta grad intelligent och modern fastighet. Med målet att energi­effektivisera, förbättra inomhuskomforten och förenkla fastighetsdriften installerades Larmias styr- och övervaknings­system.

Under de drygt 20 år som gått sedan dess har styrsystemet uppgraderats successivt. Det som förändrats, förutom en stegvis uppgradering av Larmias över­ordnade system, är att man installerat nya Avalon PLC:er men behållit det ursprungliga I/O-systemet. Uppgraderingen har kunnat ske smidigt utan större ingrepp i apparatskåp och driftsavbrott.

Med bakåtkompatibilitet i Larmias mjukvara och smarta hårdvaru­integrationer har man kunnat säkerställa en sömlös integration mellan olika system­generationer.

Larmias certifierade installations­partners är ambassadörer för vår hållbarhets­policy. De delar vårt engagemang för hållbar fastighets­automation. På Rosersbergs Slott är det BMS Greentech Solutions som utför uppgraderings­arbetet.

Case: Rosersberg

Rosersbergs Slott utanför Sigtuna stod färdigt år 1638. Huvudbyggnaden är museum och i resten av slottet bedrivs hotell- och konferensverksamhet. Under sin drygt 380-åriga historia har slottet moderniserats och byggts om i omgångar. Runt år 2000 genomfördes en modernisering som gjorde att det gamla slottet blev en i högsta grad intelligent och modern fastighet. Med målet att energi­effektivisera, förbättra inomhus­komforten och förenkla fastighets­driften installerades Larmias styr- och övervaknings­system.

Under de drygt 20 år som gått sedan dess har styrsystemet uppgraderats successivt. Det som förändrats, förutom en stegvis uppgradering av Larmias överordnade system, är att man installerat nya Avalon PLC:er men behållit det ursprungliga I/O-systemet. Uppgraderingen har kunnat ske smidigt utan större ingrepp i apparatskåp och driftsavbrott.

Med bakåtkompatibilitet i Larmias mjukvara och smarta hårdvaru­integrationer har man kunnat säkerställa en sömlös integration mellan olika systemgenerationer.

Larmias certifierade installationspartners är ambassadörer för vår hållbarhets­policy. De delar vårt engagemang för hållbar fastighets­automation. På Rosersbergs Slott är det BMS Greentech Solutions som utfört uppgraderings­arbetet.