Assemblin växer inom fastighetsautomation och BMS genom slutförande av förvärvet av Fidelix

sep 24, 2021

Assemblin har slutfört förvärvet av Fidelixkoncernen, en nydanare inom installation och lösningar för klimatsmarta byggnader, efter klartecken från de finska konkurrensmyndigheterna. Förvärvet innebär att Assemblin fortsätter bygga sin ledande position inom fastighetsautomation och Building Management Systems (BMS).

Den 9 december 2020 offentliggjordes att Assemblin förvärvade Fidelix-koncernen, där även varumärkena EcoGuard, Lansen Systems och Larmia ingår. För att godkänna förvärvet krävde finska konkurrensmyndigheterna att en del av Assemblins befintliga automationsverksamhet i Finland avyttrades, för vilket avtal nu har ingåtts. Det innebär att förvärvet av Fidelix har kunnat slutföras, vilket tillför Assemblin över 360 medarbetare och en omsättning på cirka 540 MSEK på årsbasis.

– Jag är otroligt glad över att äntligen kunna välkomna Fidelix-koncernens medarbetare och kunder till Assemblin. Med Fidelix, EcoGuard, Lansen och Larmia breddar och fördjupar vi vårt erbjudande inom fastighetsautomation och stärker vår position inom detta spännande och snabbväxande område. Tillsammans tar vi en ledande position inom fastighetsautomation och BMS med en marknadsandel på 8-10 procent i Finland och Sverige, säger Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.

Fidelix-koncernen erbjuder produkter och integrationslösningar för smarta, energieffektiva byggnader, till exempel BMS och system för individuell mätning och debitering (IMD), vilket är två snabbt växande segment. Marknaden för fastighetsautomation förväntas växa med 7 procent per år, främst drivet av nya krav på energieffektivitet och klimatneutrala byggnader som möjliggörs av smarta och effektiva teknologilösningar.

– Intelligenta BMS-system bidrar till ett minskat klimatavtryck för byggnader under driftsfasen, samtidigt som inomhusklimatet för byggnadernas användare förbättras. Assemblin har under flera år byggt upp en kvalificerad automationsverksamhet, som Fidelix nu kommer att bidra till att ytterligare skala upp. Vårt gemensamma mål är glasklart – vi ska vara det ledande installationsbolaget när det gäller nya< fastighetstekniska lösningar, säger Tero Kosunen, vd och koncernchef för Fidelix.

För mer information om Fidelix-koncernen, se www.fidelix.com, www.ecoguard.se, www.larmia.se och www.lansensystems.com