Information om IT-säkerhet och ”Log4j-hålet”

dec 17, 2021

Larmias olika system för byggnadsautomation kan enkelt anslutas till Internet eller andra nät på utsidan på samma sätt som vilken dator som helst. Man bör alltid tänka på IT-säkerheten när man ansluter ett lokalt system till utsidan. System som befinner sig bakom krypterade, skyddade anslutningar löper en betydligt lägre risk att utsättas för IT-säkerhetsattacker.

Larmia levererar säkra lösningar för fjärranslutning. Vi utvecklar hela tiden säkerhetsfunktionerna i våra produkter och tjänster för att möta nya och ständigt föränderliga utmaningar.

De senaste dagarna har en sårbarhet identifierats i vissa versioner av det Javabaserade Apache-biblioteket Log4j. Dessa används inte i våra produkter och detta säkerhetshot berör inte våra produkter, tjänster eller dess användning.
Kontakta oss gärna om du har några frågor

Andreas Rud
Support Manager
Telefon: 08-556 558 39
E-post: andreas.rud@larmia.se