Larmia på säkerhetsutbildning i Dublin

mar 13, 2023

I takt med IT-utvecklingen har sårbarheter i olika applikationer blivit ett allvarligt hot. För att kunna identifiera dessa brister och åtgärda dem innan de hinner utnyttjas av någon annan, krävs säkerhetstester där applikationen granskas på djupet.

Larmias chefsutvecklare Jerker Svenningstorp och kollegan Magnus Carbonnier Becker reste till Dublin för att delta i Global AppSec 2023. Under vecka 7 blev det varsin tvådagarskurs i ”Web application security” och ”Hacking modern web & desktop apps” och därefter en tvådagarskonferens med spännande föreläsningar inom IT-säkerhet.

Det vi framför allt fick med oss från Dublin var bra verktyg att använda oss av när vi testar våra program och webtjänster mot eventuella risker under vår utveckling. Dessa verktyg kan vi använda både manuellt och i automatiska test. Vi fick också bra förståelse för hur vi ska få in säkerhet som en naturlig del av vår nya arbetsmetodik dvs något vi kommer göra dagligen utan att det ska ta fokus från vår utveckling. Vi lyckades också i slutet av veckan hitta till Guinnessmuseet så nu vet vi hur en sådan ska smaka och hällas upp.


Jerker Svenningstorp och Magnus Carbonnier Becker