Energioptimering med hjälp av spotpriser

mar 13, 2023

Efterfrågeflexibilitet inom vårt elsystem är ett hett område. Efterfrågeflexibilitet handlar om att elkunder förändrar sin elanvändning utifrån olika signaler, så som effekttoppar och timpriser.

Tillsammans med en flexibel elproduktion och möjlighet till lagring av el skapar efterfrågeflexibilitet möjligheter till ett effektivt elsystem och besparingar.

I den senaste versionen av Evo BMS finns nu som tillval en integration till el-timpriser från Nord Pool. Integrationen gör det möjligt att bl.a. styra energilagring till tidpunkter med lågt elpris och alternera mellan olika energikällor. Integrationen kan användas på SCADA- eller PLC nivå.

spotpriser