Produkter som gör er fastighets­automation framtids­säker och okomplicerad

Smartare, enklare och
med en stark känsla av premiumkvalitet.

Som en pionjär inom fastighetsautomation känner vi en stolthet över det vi gör. Vi är stolta över att hela tiden driva utvecklingen framåt, och vi är stolta över de produkter vi tillverkar och som våra partners installerar. Alla våra hårdvaror, mjukvaror och larmsystem har en vass kvalitetsprofil som gemensam nämnare. Vi säger premium­kvalitet, för det är så det är. Som en röd tråd genom hela vårt produktprogram går också användarvänligheten, skalbarheten och öppenheten.

Därför är Larmia ett tryggt val

Vi utvecklar allt i egen regi in-house

Larmia har alltid haft full kontroll över hela utvecklings- och tillverkningsprocessen. Att all kompetens och alla resurser finns in-house gör att vi aldrig tappar tempo i vår strävan att utveckla nytt och ligga i framkanten inom fastighetsautomation. Här läggs också grunden till den premiumkvalitet som är ett av våra viktigaste kännetecken.

Made in Sweden för nordiska förhållanden

Kraven på system för fastighetsautomation ser olika ut runt om i världen. Här i Norden måste systemen vara anpassade till ett tuffare klimat och många gånger också tuffare krav på vad fastighetsautomationen ska klara av. Oavsett om det är en extremt kall vinter eller en het sommar ska BMS utan störningar fortsätta att spara energi, ge ett behagligt inomhusklimat och förenkla fastighetsdriften. Larmias BMS gör just det, och med 50 års erfarenhet finns det ingen som slår oss på fingrarna när det gäller kunskap om de krav som det nordiska klimatet ställer.  

Engagerade och mycket kompetenta partners

Larmia har ett nätverk med mycket kompetenta, erfarna och resursstarka entreprenad-, installations- och service­partners. Precis som vi, brinner de för att hjälpa sina kunder att förverkliga visioner om intelligent fastighets­automation. Det nära samarbetet med våra partners ger också drivkraft i Larmias utvecklingsarbete. De lyssnar till kundernas behov och ser många gånger nya möjligheter med Larmias BMS. Den kunskapen ger sedan oss inspiration till nya utvecklings­satsningar. 

Powered by Larmia BMS

Sveriges största museikomplex

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm slog upp portarna år 1819. Byggnaden är Sveriges största museikomplex och inrymmer även planetariet Cosmonova och landets enda kupolformade IMAX-biograf.